ต่อใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่
-ใบขับขี่หมดอายุ30-6-49 จะต่อใบขับขี่อย่างไร

ขอแนะนำคร่าวๆก่อนนะคะ
– หากคุณถือใบอนุญาตประเภทชั่วคราวอยู่ และคุณอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้ว
หากคุณประสงค์จะขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตจากประเภทชั่วคราวเป็น ส่วนบุคคล(5ปี)
คุณสามารถมาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นประเภทส่วนบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2549
เป็นต้นไป ไม่สามารถมาดำเนินการก่อนวันสิ้นอายุที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้นะคะ
เนื่องจากใบอนุญาตประเภทส่วนบุคคล กำหนดไว้ว่าจะต้องถือใบอนุญาตประเภทชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารในการขอรับใบอนุญาตประเภทส่วนบุคคล(5ปี) ได้แก่
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์ มีอายุตามที่แพทย์กำหนด แต่ต้องออกมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่คุณมายื่นคำขอ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ควรใช้ภาพเคลือบมันค่ะ
เนื่องจากจะประทับตราไม่ติด
5. หากคุณมีการแก้ไข ชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลแนบมาด้วย
เปลี่ยนชื่อกี่ครั้งต้องนำเอกสารมาให้ครบนะคะ

– แต่หากคุณยังอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ คุณจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้าอบรมก่อนค่ะ
และยังไม่สามารถเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตเป็นส่วนบุคคล นะคะ เมื่อเข้ารับการทดสอบตามขั้นตอนแล้ว
คุณยังต้องได้รับใบอนุญาตเป็นประเภทชั่วคราวอยู่ตามเดิมค่ะ

– เพิ่มเติมค่ะ ปัจจุบันไม่ต้องแจ้งย้ายใบอนุญาตค่ะ คุณเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
แล้วสามารถยื่นดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ แล้วแต่คุณสะดวกหรืออยู่ใกล้ที่ไหน
ก็สามารถไปยื่นเรื่องดำเนินการได้เลยค่ะ

– แต่หากคุณถือใบอนุญาตประเภทส่วนบุคคล(5ปี) และต่ออีก 5 ปี

คุณสามารถไปต่อก่อนถึงวันหมดอายุได้ ล่วงหน้า 3 เดือนคะ

และจำเป็นต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วยนะคะ

แต่ใบรับรองแพทย์ยังไม่แน่ใจว่าต้องใช่หรือไม่

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์ มีอายุตามที่แพทย์กำหนด แต่ต้องออกมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่คุณมายื่นคำขอ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ควรใช้ภาพเคลือบมันค่ะ
เนื่องจากจะประทับตราไม่ติด
5. หากคุณมีการแก้ไข ชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลแนบมาด้วย
เปลี่ยนชื่อกี่ครั้งต้องนำเอกสารมาให้ครบนะคะ

6. เงินด้วยนะคะ ประมาณ 500 กว่าบาทคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: