การโอนรถ

อยากทราบว่าถ้าจะโอนรถให้กับผู้อื่นโดยที่เจ้าของเดิมไม่ต้องไปดำเนินการเอง มีขั้นตอนอย่างไร และมีเอกสารประกอบอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง
ขั้นตอนคือ1)ไปที่สำนักงานขนส่ที่”ที่ทะบียนอยู่” 2) นำรถพร้อมเอกสารเข้าตรวจสภาพ 3)ตรวจเอกสาร+ชำระค่าธรรม 4)รอรับเล่มทะเบียน…….ส่วนเอกสารได้แก่ 1)เล่มทะเบียนรถ 2)สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้ซื้อ+ผู้ขาย+ผู้รับมอบอำนาจ 3)สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ+ผู้ขาย 4)หนังสือมอบอำนานาจของผู้ขาย ถ้าผู้ซื้อไม่ไปต้องมีหนังสือมอบอำนาจในส่วนผู้ซื้อด้วย 5)สัญญาซื้อขาย(ถ้ามี..ถ้าไม่มีก็ได้) 6)แบบคำขอโอนและรับโอนรถ(ดาวน์โหลดได้ในเว็ปนี้) เซ็นชื่อให้ครบทุกช่อง…..บัตรประชาชนต้องไม่สิ้นอายุ ถ้าสิ้นอายุเจ้าของบัตรนั้นต้องไปด้วยตัวเอง

กรมขนส่งทางบก, www.dlt.mot.go.th
ศูนย์สารสนเทศ สำนักจัดระบบการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
อีเมล์ : admin@dlt.go.th เบอร์กลาง โทร : 0-2272-3100 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โทร : 0-2272-5322 โทรสาร : 0-2272-5416  อีเมล์ : pr.sub@dlt.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: